Main Page

From Wijchen Samenwerkingswijzer

Welkom op de Samenwerkingswijzer Wijchen!Gemeente Wijchen werkt op veel terreinen samen met lokale partners en gemeenten in de regio en om hun doelen en ambities te realiseren. Om overzicht te krijgen in deze samenwerkingsverbanden is deze digitale samenwerkingswijzer opgesteld. De samenwerkingswijzer geeft 24 uur per dag een actueel overzicht en inzicht in alle samenwerking waaraan Wijchen deelneemt en brengt precies in beeld waar het om draait.

Je kunt zaken eenvoudig uitlichten aan de hand van slimme ‘zoekvragen’. Bijvoorbeeld: in welk samenwerkingsverband loopt onze gemeente de grootste risico’s? Of: wat is de top vijf samenwerkingsverbanden met het grootste strategische belang? Zo kunnen raadsleden, bestuurders en ambtenaren snel achterhalen wat zij belangrijk vinden.

Met onderstaande figuur kun je navigeren naar de verschillende onderdelen van de Samenwerkingswijzer. Klik op het gewenste onderdeel dat je wilt bezoeken. Je komt hier altijd terug via de 'Home' knop (bovenaan het scherm).

Visie op samenwerkingActueel overzicht samenwerkingsverbandenOrganisatie en werkwijze om tot een goede samenwerking te komenInspiratie en leeromgevingNavigatie Samenwerkingswijzer Wijchen.jpeg
About this image
Visie op samenwerkingActueel overzicht samenwerkingsverbandenOrganisatie en werkwijze om tot een goede samenwerking te komenInspiratie en leeromgevingNavigatie Samenwerkingswijzer Wijchen.jpeg
About this image
Visie op samenwerkingActueel overzicht samenwerkingsverbandenOrganisatie en werkwijze om tot een goede samenwerking te komenInspiratie en leeromgevingNavigatie Samenwerkingswijzer Wijchen.jpeg
About this image

Hoe werkt de samenwerkingswijzer

Met de 'Samenwerkingswijzer Wijchen’ wil de gemeente toewerken naar betere samenwerking, naar betere sturing en controle van samenwerking en naar overzicht over de samenwerkingsverbanden waarin de gemeente participeert. De samenwerkingswijzer kijkt naar alle vormen van samenwerking. Het kan dus gaan om samenwerking met (lokale) maatschappelijke partners, maar ook om samenwerking met andere overheden (zoals in de regio of met de provincie). De samenwerkingswijzer geeft ook de mogelijkheid in te zoomen op grote en zwaarwegende maatschappelijke opgaven en het zichtbaar maken van potentiele risico’s, maar ook het ontdekken van kansen.

De samenwerkingswijzer combineert het overzicht op alle samenwerkingsverbanden met informatie om te sturen én te controleren. Het stimuleert goed na te denken waarom je samenwerking aangaat en welke maatschappelijke resultaten je ermee beoogt.

Wat is samenwerking?

Samenwerking kan allerlei vormen aannemen, maar gaat altijd over het bundelen van krachten om eigen (en gezamenlijke) opgaven te realiseren. Samenwerking is ook te zien als co-creatie of coproductie. Zie ook: Definitie en typering van samenwerking.