Actueel overzicht samenwerkingsverbanden

From Wijchen Samenwerkingswijzer
Revision as of 10:34, 21 September 2017 by Lonneke van Oort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Actueel overzicht samenwerkingsverbanden
Inhoudsopgave
Het Dashboard Samenwerking geeft een compleet en actueel beeld van alle samenwerkingsverbanden: 24 uur per dag zicht op alle samenwerking! Voor ieder samenwerkingsverband is onder andere te vinden (1) wie werkt waarop wanneer en hoe samen, (2) wat waren de motieven en doelstellingen bij de start, (3) welke feitelijke resultaten zijn reeds behaald, (4) hoe is het governance regime geregeld en (5) wat is het financieel aandeel, belang of risico van Wijchen in de samenwerking.


Dashboard Samenwerking
https://wijchen.dashboardsamenwerking.nl


Van elk samenwerkingsverband tref je informatie aan om sturing en controle te vereenvoudigen. Als gebruiker kun je eenvoudig inzoomen op relevante selecties en dwarsverbanden. Bijvoorbeeld:

  • Het selecteren van alle verbonden partijen of juist alle maatschappelijke partners.
  • Selecties per onderwerp, bijvoorbeeld alle samenwerking op het gebied van zorg en welzijn, of economie.
  • Een overzicht van alle samenwerking met gemeente Y, bedrijf X of bewonersgroep Z.

Het dashboard omvat per samenwerkingsverband onder meer de volgende beschrijving:

Dashboard samenwerking Kernbeschrijving per samenwerkingsverband.jpg
Dashboard samenwerking Kernbeschrijving per samenwerkingsverband.jpg
Dashboard samenwerking Kernbeschrijving per samenwerkingsverband.jpg